Respublikinė studentų mokslinė - praktinė konferencija

Inovacijų taikymas technologijose (ITT)

Konferencijos pradžia
2023 m. gegužės 11 d.

Apie konferenciją

Tikslas

Skatinti studentus dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje, domėtis mokslo pažanga bei technologinių naujovių taikymo galimybėmis inžinerijoje, versle, pramonėje.

Vieta ir laikas

2023 m. gegužės  11 d. 

Konferencija vyks Pramonės pr. 22A, Kaunas

Organizatoriai

Kauno kolegijos Technologijų fakultetas kartu su Studentų moksline draugija.

Konferencijos tematinės kryptys:

  • informacinės sistemos ir technologijos;
  • interaktyvios medijos ir technologijos;
  • gamybos procesų automatizavimas ir robotizavimas;
  • agroinovacijos ir maisto technologijos;
  • kitos technologijos (medicinos ir pan.).

Pranešėjai

Giedrius Bučas

Socialinės inciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ įkūrėjas, pokyčių lyderis, visuomenininkas, socialinis verslininkas.

Martynas Adomavičius

UAB Festo Programavimo skyriaus vadovas.

Kristina Iljenkaitė
Kauno technologijos universitetas, chemikė-laborantė
Lukas Janėnas
UAB Teltonika Networks, IoT akademijos vadovas

INFORMACIJA

Registracija vyksta iki kovo 30 dienos

Straipsniai konferencijos leidiniui

Straipsnių pateikimo terminas 2023 balandžio 30 d.

Konferencijos
data

2023 m. gegužės  11 d.

Programa

8.00 – 9.15 REGISTRACIJA
9.15 – 9.30 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS
9.30 – 11.30 PLENARINĖ SESIJA
11.30 – 12.40 PIETŲ PERTRAUKA
12.40 – 15.00 PARALELINĖS SESIJOS
15.00 – 15.45 KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS

Programa

Registracija

Registracija vyksta iki kovo 30 dienos

Straipsniai bus publikuojami recenzuojamame respublikinės studentų mokslinės-praktinės konferencijos “Inovacijų taikymas technologijose” leidinyje (ISSN 2345-0185).

Straipsniai publikuojami lietuvių kalba ir skelbiami leidinyje nemokamai. Visi publikuotų tekstų autoriai turi teisę nemokamai gauti po vieną konferencijos leidinio egzempliorių.

Publikavimui teikiami straipsniai turi būti parengti pagal šio leidinio reikalavimus (Straipsnio šablonas). Kartu su straipsniu turi būti pateikiamas autoriaus/-ių garantinis raštas (Autorių garantinis raštas).

Visus konferencijos leidinyje publikuojamus straipsnius recenzuoja vienas anoniminis recenzentas, kurį parenka redkolegija iš autoriaus/-ių tiriamosios srities ekspertų. Atliekama straipsnių plagiato patikra.

Autorius/-iai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzento pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgiama. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo leidinyje priima redakcinė kolegija.

Pranešimai, atsižvelgiant į konferencijos tematines kryptis, bus skirstomi į sekcijas. Pranešimus sekcijose gali skaityti asmuo iki nustatytos datos užsiregistravęs į konferenciją. Pranešimui yra skiriama 10-15 minučių.

Straipsniai, atitinkantys konferencijos tematiką ir keliamus reikalavimus, bus pateikiami konferencijos straipsnių rinkinyje. Straipsnį reikia parengti vadovaujantis APA citavimo reikalavimais.

Registracija

Registracija uždaryta

Straipsniai bus publikuojami recenzuojamame respublikinės studentų mokslinės-praktinės konferencijos “Inovacijų taikymas technologijose” leidinyje (ISSN 2345-0185).

Straipsniai publikuojami lietuvių kalba ir skelbiami leidinyje nemokamai. Visi publikuotų tekstų autoriai turi teisę nemokamai gauti po vieną konferencijos leidinio egzempliorių.

Publikavimui teikiami straipsniai turi būti parengti pagal šio leidinio reikalavimus (Straipsnio šablonas). Kartu su straipsniu turi būti pateikiamas autoriaus/-ių garantinis raštas (Autorių garantinis raštas).

Visus konferencijos leidinyje publikuojamus straipsnius recenzuoja vienas anoniminis recenzentas, kurį parenka redkolegija iš autoriaus/-ių tiriamosios srities ekspertų. Atliekama straipsnių plagiato patikra.

Autorius/-iai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzento pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgiama. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo leidinyje priima redakcinė kolegija.

Pranešimai, atsižvelgiant į konferencijos tematines kryptis, bus skirstomi į sekcijas. Pranešimus sekcijose gali skaityti asmuo iki nustatytos datos užsiregistravęs į konferenciją. Pranešimui yra skiriama 10-15 minučių.

Straipsniai, atitinkantys konferencijos tematiką ir keliamus reikalavimus, bus pateikiami konferencijos straipsnių rinkinyje. Straipsnį reikia parengti vadovaujantis APA citavimo reikalavimais. Straipsnių pateikimo terminas yra pasibaigęs.

Registracija

Registracija uždaryta

Informacija rengiantiems straipsnius

Konferencijos organizacinis komitetas

Mantas Anza, Gastronomijos ir maitinimo organizavimo studijų programos GAM-8 gr. studentas
Dovydas Aušra, Agroverslų technologijų studijų programos AT-7 gr. studentas
Livija Buišaitė, Maisto technologijų studijų programos MT-8 gr. studentė
Martynas Fiodorov, Medijų technologijų katedros asistentas
Martynas Griškevičius, Baldų ir medienos dirbinių gamybos studijų programos MB-6 gr. studentas
Dovydas Janulevičius, Multimedijos technologijų studijų programos MM-7/1 gr. studentas
Dalė Lukšaitė, Informatikos katedros vedėja
Raimonda Masikonytė, Gastronomijos ir maitinimo organizavimo studijų programos GAM-8 gr. studentė
Inga Motiejūnienė, Išmaniųjų sistemų ir robotikos katedros administratorė
Lina Muraškovaitė, Maisto technologijų studijų programos MT-8 gr. studentė
Enrika Orvidaitė, Interjero ir baldų projektavimo studijų programos IP-6 gr. studentė
Elvyra Revuckaitė, Pramoninių technologijų katedros lektorė
dr. Irma Spūdytė, Medijų technologijų katedros docentė (pirmininkė)
Jurgita Starkuvienė, Aplinkos inžinerijos katedros lektorė
Ina Živatkauskienė, Aplinkos inžinerijos katedros vedėja

Konferencijos mokslinis komitetas

dr. Giedrius Blažiūnas, Išmaniųjų sistemų ir robotikos katedros docentas
dr. Vytautė Juodkienė, Aplinkos inžinerijos katedros lektorė
dr. Gintaras Keturakis, Pramoninių technologijų katedros lektorius
dr. Ingrida Kraujutienė, Maisto technologijų katedros docentė
dr. Jurgita Mikašauskaitė, Maisto technologijų katedros docentė (pirmininkė)
dr. Vidmantas Rimavičius, Informatikos katedros docentas
dr. Irma Spūdytė, Medijų technologijų katedros docentė

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

Dėl papildomos informacijos kreiptis telefonu
(8 37) 760306
arba el. paštu
itt.konferencija@go.kauko.lt