Respublikinė studentų mokslinė - praktinė konferencija

Inovacijų taikymas technologijose (ITT)

Konferencijos pradžia
2024 m. gegužės 9 d.

Apie konferenciją

Tikslas

Skatinti studentus dalyvauti mokslo taikomojoje veikloje, domėtis mokslo pažanga bei technologinių naujovių taikymo galimybėmis inžinerijoje, versle, pramonėje.

Vieta ir laikas

2024 m. gegužės 9 d. 

Konferencija vyks adresu Pramonės pr. 22A, 202 a., Kaunas

Organizatoriai

Kauno kolegijos Technologijų fakultetas kartu su Studentų moksline draugija.

Pranešėjai

Aurelijus Beleckis


UAB „Elinta Robotics“ direktoriusJustas Pirinauskas


UAB „Agrodronas“ sertifikuotas Pix4D programinės įrangos instruktorius - ekspertas

Marius Viršilas


UAB „Inno line“ technikos skyriaus vadovas


Dr. Jurgita Mikašauskaitė-Tiso

Kauno kolegijos Technologijų fakulteto docentė


Julijus Nosovas


MB „Atviros Šviesos“
vadovasKonferencijos tematinės kryptys:

  • informacinių technologijų naujovės ir jų pritaikymas;
  • interaktyvios medijos ir technologijos;
  • gamybos procesų automatizavimas ir robotizavimas;
  • agroinovacijos ir maisto technologijos;
  • inovacijos paslaugų sektoriuje.

Pranešėjai

Giedrius Bučas

Socialinės inciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ įkūrėjas, pokyčių lyderis, visuomenininkas, socialinis verslininkas.

Martynas Adomavičius

UAB Festo Programavimo skyriaus vadovas.

Kristina Iljenkaitė
Kauno technologijos universitetas, chemikė-laborantė
Lukas Janėnas
UAB Teltonika Networks, IoT akademijos vadovas

INFORMACIJA

Išankstinė registracija

Išankstinė registracija į konferenciją vyksta iki 2024 m. balandžio 12 d. 

REGISTRACIJA

Straipsniai konferencijos leidiniui

Straipsnių pateikimo terminas yra iki 2024 m. balandžio 29 d.

Konferencijos
data

2024 m. gegužės  9 d.

Programa

9.30 – 9.50 REGISTRACIJA

9.50 – 10.00 KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

10.00 – 12.00 PLENARINĖ SESIJA

10.00 – 10.20 „Robotikos tendencijos Lietuvoje ir pasaulyje”

Aurelijus Beleckis, UAB „Elinta Robotics“ direktorius

10.20 – 10.40 „Bepiločių orlaivių naudojimas žemės, miškų ūkio ir statybų sektoriuose“

Justas Pirinauskas, UAB „Agrodronas“ sertifikuotas Pix4D programinės įrangos

instruktorius- ekspertas, Bepiločių orlaivių naudotojų instruktorius

10.40 – 11.00 „Greitas fabrikas“

Marius Viršilas, UAB „Inno line“ technikos skyriaus vadovas

11.00 – 11.20 „Tvarus rytojus: kur auginsime mėsą mėsainiams?“

Dr. Jurgita Mikašauskaitė – Tiso, Kauno kolegijos Technologijų fakulteto docentė

11.20 – 11.40 „Atvira galva iš meilės“

Julijus Nosovas, MB „Atviros Šviesos“ vadovas

11.40 – 12.00 Trumpametražio filmo „Peronas“ pristatymas ir peržiūra

Režisierius Matas Mačiukas

12.00 – 12.45 PIETŲ PERTRAUKA

12.45 – 14.45 PARALELINĖS SESIJOS

14.45 – 15.00 KONFERENCIJOS APIBENDRINIMAS

Programa

Registracija tik klausytojams

Registracija

Straipsniai bus publikuojami recenzuojamame respublikinės studentų mokslinės-praktinės konferencijos “Inovacijų taikymas technologijose” leidinyje (ISSN 2345-0185).

Straipsniai publikuojami lietuvių kalba ir skelbiami leidinyje nemokamai. Visi publikuotų tekstų autoriai turi teisę nemokamai gauti po vieną konferencijos leidinio egzempliorių.

Publikavimui teikiami straipsniai turi būti parengti pagal šio leidinio reikalavimus (Straipsnio šablonas). Kartu su straipsniu turi būti pateikiamas autoriaus/-ių garantinis raštas (Autorių garantinis raštas).

Visus konferencijos leidinyje publikuojamus straipsnius recenzuoja vienas anoniminis recenzentas, kurį parenka redkolegija iš autoriaus/-ių tiriamosios srities ekspertų. Atliekama straipsnių plagiato patikra.

Autorius/-iai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzento pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgiama. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo leidinyje priima redakcinė kolegija.

Žodiniai arba stendiniai pranešimai, atsižvelgiant į konferencijos tematines kryptis, bus skirstomi į sekcijas. (Stendinio pranešimo šablonas) Pranešimus sekcijose gali skaityti asmuo iki nustatytos datos užsiregistravęs į konferenciją. Pranešimui yra skiriama 10-15 minučių.

Straipsniai, atitinkantys konferencijos tematiką ir keliamus reikalavimus, bus pateikiami konferencijos straipsnių rinkinyje. Straipsnį reikia parengti vadovaujantis APA citavimo reikalavimais.

Registracija

Registracija uždaryta

Straipsniai bus publikuojami recenzuojamame respublikinės studentų mokslinės-praktinės konferencijos “Inovacijų taikymas technologijose” leidinyje (ISSN 2345-0185).

Straipsniai publikuojami lietuvių kalba ir skelbiami leidinyje nemokamai. Visi publikuotų tekstų autoriai turi teisę nemokamai gauti po vieną konferencijos leidinio egzempliorių.

Publikavimui teikiami straipsniai turi būti parengti pagal šio leidinio reikalavimus (Straipsnio šablonas). Kartu su straipsniu turi būti pateikiamas autoriaus/-ių garantinis raštas (Autorių garantinis raštas).

Visus konferencijos leidinyje publikuojamus straipsnius recenzuoja vienas anoniminis recenzentas, kurį parenka redkolegija iš autoriaus/-ių tiriamosios srities ekspertų. Atliekama straipsnių plagiato patikra.

Autorius/-iai turi pataisyti straipsnius, atsižvelgdami į recenzento pateiktas pastabas arba motyvuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgiama. Sprendimą dėl straipsnio publikavimo leidinyje priima redakcinė kolegija.

Pranešimai, atsižvelgiant į konferencijos tematines kryptis, bus skirstomi į sekcijas. Pranešimus sekcijose gali skaityti asmuo iki nustatytos datos užsiregistravęs į konferenciją. Pranešimui yra skiriama 10-15 minučių.

Straipsniai, atitinkantys konferencijos tematiką ir keliamus reikalavimus, bus pateikiami konferencijos straipsnių rinkinyje. Straipsnį reikia parengti vadovaujantis APA citavimo reikalavimais. Straipsnių pateikimo terminas yra pasibaigęs.

Registracija

Registracija uždaryta

Informacija rengiantiems straipsnius

Konferencijos organizacinis komitetas

Mantas Anza, Gastronomijos ir maitinimo organizavimo studijų programos GAM-8 gr. studentas
Dovydas Aušra, Agroverslų technologijų studijų programos AT-7 gr. studentas
Livija Buišaitė, Maisto technologijų studijų programos MT-8 gr. studentė
Martynas Fiodorov, Medijų technologijų katedros asistentas
Martynas Griškevičius, Baldų ir medienos dirbinių gamybos studijų programos MB-6 gr. studentas
Dovydas Janulevičius, Multimedijos technologijų studijų programos MM-7/1 gr. studentas
Dalė Lukšaitė, Informatikos katedros vedėja
Raimonda Masikonytė, Gastronomijos ir maitinimo organizavimo studijų programos GAM-8 gr. studentė
Inga Motiejūnienė, Išmaniųjų sistemų ir robotikos katedros administratorė
Lina Muraškovaitė, Maisto technologijų studijų programos MT-8 gr. studentė
Enrika Orvidaitė, Interjero ir baldų projektavimo studijų programos IP-6 gr. studentė
Elvyra Revuckaitė, Pramoninių technologijų katedros lektorė
dr. Irma Spūdytė, Medijų technologijų katedros docentė (pirmininkė)
Jurgita Starkuvienė, Aplinkos inžinerijos katedros lektorė
Ina Živatkauskienė, Aplinkos inžinerijos katedros vedėja

Konferencijos mokslinis komitetas

dr. Giedrius Blažiūnas, Išmaniųjų sistemų ir robotikos katedros docentas
dr. Vytautė Juodkienė, Aplinkos inžinerijos katedros lektorė
dr. Gintaras Keturakis, Pramoninių technologijų katedros lektorius
dr. Ingrida Kraujutienė, Maisto technologijų katedros docentė
dr. Jurgita Mikašauskaitė, Maisto technologijų katedros docentė (pirmininkė)
dr. Vidmantas Rimavičius, Informatikos katedros docentas
dr. Irma Spūdytė, Medijų technologijų katedros docentė

VšĮ Kauno kolegija
Pramonės pr. 20, LT-50468 Kaunas
Įmonės kodas 111965284
PVM mok. kodas LT119652811

Dėl papildomos informacijos kreiptis telefonu
(8 37) 760306
arba el. paštu
itt.konferencija@go.kauko.lt